Menu
Obec Malšín
ObecMalšín

Dění v obci

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o událostech a činnosti v obci od listopadu do současné doby. Přestože to v běžném životě není až tak dlouhá doba, událostí a změn v obci proběhlo v porovnání s předchozím obdobím opravdu velké množství. A protože jsme se ve volebním programu, zavázali občanům obce kromě zlepšení práce pro obec také ke zlepšení informovanosti, předkládáme Vám přehled nejdůležitějších událostí.

  V tomto směru se zdá být nejzajímavější a pro práci zastupitelů i starosty nejožehavější dění okolo hospodářky obce, která koncem prosince podala výpověď a ještě před tím od 30. 11. 2010 vstoupila do pracovní neschopnosti, takže nepřetržitě marodí až do současné doby. Vše nasvědčuje tomu, že tato pracovní neschopnost potrvá až do konce února 2011, kdy končí výpovědní lhůta a bude ukončen pracovní poměr.

  Nepřítomnost hospodářky na pracovišti doslova paralyzovala funkčnost obce v oblasti administrativy a bylo nutné hledat náhradní řešení. Ve spolupráci se starostkou obce Rožmberk nad Vltavou se podařilo získat hospodářku obce Rožmberk nad Vltavou k nástupu od začátku ledna ovšem pouze omezeně jedenkrát v týdnu. A to každý pátek. Tímto je zajištěno zpracování účetních operací. Ostatní administrativní práce musel převzít osobně starosta. Ihned po předání výpovědi hospodářky bylo vypsáno výběrové řízení na novou hospodářku, do kterého se přihlásilo šest zájemkyň. Na základě hodnotící komise byla vybrána jako nejúspěšnější kandidát místní obyvatelka Radka Mačková, s níž byla následně od 1. 2. 2011 uzavřena pracovní smlouva. Jsem přesvědčen, že jsme vybrali vhodnou kandidátku na místo hospodářky a ta nám to oplatí kvalitní a vstřícnou prací. Běh těchto událostí okolo hospodářky obce ovlivnil dostupnost potřebných služeb pro obyvatele obce, za což se, všem občanům omlouváme. Zároveň ubezpečuji občany, že dojde od 1. 2. 2011 k výraznému zlepšení práce pro obyvatele obce Malšín.

  Stěžejním úkolem nového zastupitelstva obce se stalo vyřešení dokonalejšího hospodaření v obecních lesích v oblasti zlepšení zisku z prodeje dřeva. Zastupitelé se rozhodli změnit dosavadní systém prodeje dřeva tzv. Na stojato, kdy byly prodávány stojící stromy na systém, kdy si obec sama bude prodávat již vytěžené dřevo ze skládky a těžební práce bude hradit firmě poskytující těžební a pěstební práce. Za tímto účelem obec vyhlásila výběrové řízení do něhož se přihlásilo pět firem. S nejúspěšnějším subjektem pak bude podepsán roční kontrakt, který bude po roce vyhodnocen. A podle ekonomického efektu rozhodne obecní zastupitelstvo, zda tento kontrakt prodlouží o další rok anebo zvolí jiný systém prodeje dřeva. V oblasti finančního hospodaření pak ještě obec uzavřela s Poštovní spořitelnou a. s., smlouvu o lepším úroční vkladů z dosavadního 1% úroční na 3%, což je významně lepší úročení obecních úspor.

  Obec dále musela řešit problém s místním hasičským sborem, který není pro malý počet členů akceschopný, jak všichni dobře víme, přesto je zařazen do zásahové jednotky. Abychom předešli ostudě nebo potenciálnímu nebezpečí, iniciovali jsme jednání s okresním hasičským záchranným sborem v Českém Krumlově. Jediným řešením bylo doporučení sepsání smlouvy o spolupráci na tomto úseku s městským úřadem Rožmberk nad Vltavou, který disponuje předpisovou hasičskou zásahovou jednotkou. Tu se nakonec podařilo zrealizovat a tato smlouva byla úspěšně schválena zastupitelstvy obou obcí. Neznamená to však zánik dobrovolných hasičů na Malšíně, tito pouze nebudou zásahovou jednotkou, kam kdysi byli z nepochopitelných důvodů zařazeni.

  Určitou zajímavostí se stala nabídka farního úřadu na bezúplatný převod hřbitova a márnice do majetku obce Malšín, která byla učiněna již v březnu roku 2010. Zastupitelstvo obce se rozhodlo tuto nabídku na zasedání 27. 10. 2010 přijmout a v současné době se připravuje darovací smlouva, na jejímž základě se stane obec vlastníkem hřbitova a márnice. Bude pak i možné opravit padající hřbitovní zeď u márnice, která se již několik let naklání a hrozí zřícením. Zároveň tímto žádám občany, aby v zájmu vlastní bezpečnosti používali hlavní vchod u fary.

  V současné době také řešíme zprovoznění a aktualizaci internetových stránek obce, na nichž občané, kteří ovládají PC, určitě postrádají aktuální informace. Poslední zprávou z obce je usnesení zastupitelstva z 29. 10. 2010. Na této neutěšené situaci se podepsala liknavá práce hospodářky, která přestože ji to ukládá zákon, nedoplňovala na úřední desku aktuální dokumenty.

  Dne 15. 10. 2010 proběhly na Malšíně volby do obecního zastupitelstva, kdy poprvé v historii obce kandidovaly 2 strany po 7 členech, celkem 14 kandidátů do sedmičlenného zastupitelstva.V předchozích volbách to byla vždy jen jedna strana, která přešla celá do zastupitelstva. Sdružení za rozvoj obce Malšín vedené panem Stiskalou se stala vítěznou stranou se čtyřmi mandáty. Kromě pana Františka Stiskaly, byli zvoleni pan Ing. Fatura Josef, pan Maček Alois a pan Dojčar Jan. Poražená strana získala 3 mandáty. Do zastupitelstva postoupili pan Gondek Jiří st., pan Ing. Pardamec Jaromír a paní Kortišová Ida.

  Dne 8. 11. 2010 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, na němž nový zastupitelé zvolili starostou obce pana Ing. Faturu Josefa, místostarostou byl zvolen pan Stiskala František, předsedou kontrolního výboru pan Ing. Pardamec Jaromír a předsedou finančního výboru pan Dojčar Jan. První pracovní jednání zastupitelstva proběhlo dne 30. 11. 2010 a bylo projednáno celkem 23 bodů.

  První kulturní akcí se stalo setkání seniorů ( důchodců ), které dne 11. 12. 2010 proběhlo v hostinci pana Vojty v Ostrově. Zúčastnilo se ho 24 seniorů, kteří si vyslechli vystoupení žáků ZŠ Vyšší Brod pod vedením paní Ederové, kteří předvedli scénky, recitovali básně a zpívali vánoční koledy, včetně hudebních vystoupení. Dále byli účastníci informováni starostou obce o aktuálním dění v obci a poté pokračovala volná zábava. Starosta tímto děkuje panu Stiskalovi za vyřešení dopravy, kterou provedl na vlastní náklady.

  V měsíci listopadu ještě proběhl úklid veřejného prostranství, kde bylo shrabáno a odvezeno listí z parkových ploch a okolí. Po dohodě s místostarostou pak provedla jeho firma úpravy parku, kde byly uříznuty kovové trubky okolo parku, které nepůsobily esteticky, a zároveň byla odstraněna část živého plotu, která již byla přestárlá a působila rovněž neupraveně. Dále byla provedena úprava prostranství u obecního úřadu, které slouží jako dětské hřiště, kde byly odstraněny keře a zaschlé stromy. Dále byly odstraněny betonové sloupky, které sloužily jako oplocení, to vše proběhlo za účelem zlepšení vzhledu těchto prostor. Následně byla provedena prořezávka okolo cesty k Poláčkovi na Větrné, do Ostrova a na Bolechy, která zlepšila průjezdnost pro zimní údržbu v těchto úsecích.

  Dosavadní zimní údržba cest prováděná panem Aloisem Mačkem ml., zaznamenala kvalitativní zlepšení vzhledem k tomu, že je prováděna v brzkých ranních hodinách, tak aby byla zajištěna průjezdnost cest pro občany cestující ráno do zaměstnání. Výrazné zlepšení je také v tom, že letos je prováděn i posyp kopcovitých úseků.

  Závěrem bych chtěl říci, že obec čeká řešení mnoha úkolů, které jsou důležité pro rozvoj obce i spokojenosti občanů. Rozhodujícím bude pak stavba čistírny odpadních vod a úprava dětského hřiště okolo budovy obecního úřadu. Jsme přesvědčení, že je v silách současného vedení úspěšně rozvíjet podmínky v obci ke zkvalitnění života na naší malé obci. K tomu je ale potřebné získat více finančních prostředků než tomu bylo doposud. Obec se musí chovat stejně jako každá domácnost a jeho rodinný rozpočet tzn., že musí i obec zvažovat, jako řádný hospodář, kde může ušetřit a kde získat další finanční prostředky. Tady se musím ještě zmínit, že předchozí vedení obce umožnilo dnes již bývalé hospodářce, takovou volnost rozhodování a tolerance, že ta situace výrazně využívala ve svůj prospěch.

  Kromě toho, že jí obec schválila roční příspěvek na důchodové připojištění v částce 5600 Kč ( což nemají ani na větší obci jako je Rožmberk ), dostávala dále 500 Kč měsíčně příspěvek na telefon, dále byly odebírány noviny, které nikdo nečetl za 3600 Kč ročně. Toto jsme po zjištění zrušili. Kromě uvedeného měla paní hospodářka snad největší plat v kraji, na pozici, jež vykonávala a budeme prověřovat, zda tomu bylo v rámci platných předpisů. Podivuhodné bylo také zjištění, že si najímala na svojí práci soukromé firmy například čtvrtletní hlášení o DPH za 3 000 Kč, roční hlášení o čerpání vody za 10 000 Kč a další. V této oblasti můžu občany ubezpečit, že nedopustíme podobné systémy šlendriánství v plýtvání s obecními prostředky. Jsme přesvědčeni, že obecní prostředky musí být využívány hospodárně ve prospěch obce. 

  Nakonec bych chtěl všem občanům poděkovat za trpělivost, protože uplynulé období od prosince do konce ledna bez hospodářky obce nebylo pro obyvatele ani pro vedení obce snadné, ale situace se již zlepšuje a doufáme, že to bude stále více patrné. Součástí této zprávy o stavu v obci jsou také kopie usnesení zastupitelstva ze zasedání, které sice visí na úřední desce, ovšem takto jsou pro občany přístupnější.

Ing. Josef Fatura

starosta

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 21 °C 9 °C
pondělí 17. 6. oblačno 25/11 °C
úterý 18. 6. oblačno 28/13 °C
středa 19. 6. oblačno 30/16 °C

Knihovna

Výpůjční doba:
Úterý 17,00 -18,00 hodin

Mail:
knihovnamalsin@tiscali.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

V červnu chtějí včely stavět.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na