Menu
Obec Malšín
ObecMalšín

Dění v obci III

Vážení spoluobčané,

v březnu 2011 bylo vydáno první dění v obci, následně v únoru 2012 pak druhé a letos v únoru 2013 navazujeme již třetím vydáním tohoto zpravodaje pro občany naší obce.

Touto formou se pokoušíme shrnout nejdůležitější události uplynulého roku, které utvářelo svými rozhodnutími zastupitelstvo obce Malšín. Chceme tak posílit informovanost všech občanů tedy i těch, kteří nemají možnost sledovat jednotlivá usnesení zastupitelstva na našich internetových stránkách www.malsin.cz, které jsou pravidelně aktualizované o nové příspěvky. 

Činnost obce se podařilo stabilizovat i přes počáteční obtíže na začátku roku 2011 a v současné době funguje ke spokojenosti většiny občanů tak, aby vytvářelo neustále lepší podmínky pro obyvatele obce tzn. že jsou řešeny bezodkladně všechny požadavky občanů a zároveň jsou hledána stále nová řešení pro zlepšení služeb a vzhledu naší malebné obce.

V současné nelehké ekonomické situaci v celé společnosti je prvořadým úkolem stále více efektivnější hospodaření s finančními prostředky obce. Proto je naším hlavním úkolem hledat úspory ve všech oblastech naší činnosti. V tomto směru se snažíme o to, aby při všech nákupech a investicích byl využíván systém výběrového řízení a předložení cenové nabídky alespoň třemi dodavateli. Tímto se chráníme před spekulativními cenami prodejců a dodavatelů, které jsou v nynějším prostředí častým jevem. Dále pokračujeme v nastoleném systému hospodaření v obecních lesích, který se nám výrazně podílí na zlepšení příjmů do obecní pokladny. Jenom připomínáme, že si obec sama řídí prodej dřeva na základě nejvyšší ceny předložených nabídek od odběratelů dřeva a každá odvezená fůra z odběrného místa je pečlivě evidována a následně po elektronické přejímce dřeva je množství a
kvalita kontrolována ve vazbě na předloženou nabídkovou cenu odběratele a množství uhrazené těžby. 

Ekonomiku obce v letošním roce výrazně ovlivní nové rozpočtové určení daní, které má negativní dopad na malé obce s velkým územím jako je ta naše se 140ti obyvateli. Většině velkých obcí tento nový program pomůže, bohužel naše obec tímto novým způsobem obdrží ze státních prostředků téměř o 25% méně než v předchozích letech. Hovoří se sice o tom, že stát hledá způsob finančních kompenzací pro tyto malé obce, avšak skutečné
řešení zatím není v dohlednu. Pro mnoho malých obcí je toto nové rozpočtové určení téměř likvidační. Výhodou naší obce je produkce a prodej dřeva, která plně stabilizuje náš finanční rozpočet. Obyvatelé obce se proto nemusí obávat, že bychom museli omezovat veřejné osvětlení, zimní údržbu silnic nebo zdražovat dodávky pitné vody. Rozpočet naší obce sice je tímto snížením příjmů ovlivněn, avšak příjmy z lesní výroby a úsporná opatření v hospodaření obce náš rozpočet stabilizovaly tak, že není nutné přijímat nějaká krizová opatření k zabezpečení finančního rozpočtu obce. V posledních 3 letech vytváří obec každoročně téměř miliónový zisk a to
je záruka bezproblémového výhledu hospodaření. Neznamená to ale, že obec nemusí myslet ekonomicky naopak hlavním úkolem je hospodařit s péčí řádného hospodáře o veškerý svěřený majetek obce.

Zastupitelé obce schválili pokračování akce bezplatného odvozu domovního odpadu i pro letošní rok i přes nepříznivý vývoj příjmů ze státního rozpočtu a slibuje si od tohoto vstřícného kroku kromě toho, že se jedná o snížení poplatkové zátěže pro občany, také zodpovědnější přístup tzn. že obyvatelé obce nebudou vytvářet zakázané skládky v obci a jeho okolí a nebudou pálit plasty, gumy, textilie.

Na takové nevhodné pálení bylo v nedávné době upozorněno vedení obce z řad občanů a bylo nuceno s viníkem toto přestupkové jednání řešit. Dotyčný byl upozorněn, že v případě zopakování pálení odpadu nebude toto již řešeno domluvou, ale přivoláním policie, která celou věc prošetří, zdokumentuje a předá k správnímu řízení České inspekci životního prostředí, kde viníkovi hrozí pokuta ve výši až 10.000 Kč. Alarmující je, že se takovéhoto správního deliktu dopustil občan, který v posledních volbách kandidoval do obecního zastupitelstva a měl by být svým jednáním naopak příkladem pro ostatní. 

Dalším nešvarem je opakující se nedovolený volný pohyb psů po obci, tedy bez dozoru majitele, což je místní vyhláškou zakázáno pod pokutou až 2.000 Kč. Přestože viníci dobře vědí, o které majitele se jedná, situace se opakuje. Proto zastupitelé rozhodli, že budou pořizovat o takovém nepovoleném pohybu psů po obci fotodokumentaci, která pak bude postoupena jako důkaz přestupkové komisi ve Vyšším Brodě, která pro naši obec zajišťuje smluvně projednávání přestupkového řízení. Komise pak projedná s tímto majitelem psa ve správním řízení přestupek.

Doporučujeme, aby občané obce, kteří se dopouští jakýchkoliv protiprávních jednání vážně zvážili pokračování v takovém jednání, protože je již pryč doba, kdy udělené pokuty byly těžko vymahatelné. V současné době se takové pokuty vymáhají v exekučním řízení a může se stát, že dotyčný viník bude navštíven doma exekutorem a může takto přijít i o svůj majetek, to vše nelze brát na lehkou váhu.

V oblasti podpory kulturních akcí se v uplynulém roce 2012 obec podílela nově na financování a organizaci setkání našich žen u příležitosti mezinárodního dne žen. Dále již tradičního stavění májky, následně pak dětského dne, který komplexně a dobře zajišťovala naše jediná zastupitelka paní Ida Kortišová, za což jí patří poděkování. Velké poděkování patří také kronikářce obce paní Evě Faturové – manželce starosty, která již 4. rokem zapisuje všechny události do kroniky a stejně jako v předchozích letech si i letos přeje, aby její finanční odměna za tuto práci byla použita jako příspěvek pro děti na dětský den a mikulášskou nadílku. Poprvě jsme zajišťovali mikulášskou nadílku, kterou iniciativně organizovala paní Holečková, a podobně jako u ostatních kulturních akcí, tohoto úkolu se zhostila velice dobře a pro děti bylo velkým zážitkem vidět a mluvit se skutečnými čerty, mikulášem a andělem, kteří dorazili až z Vyššího Brodu. Pak ještě obec financovala a organizačně zajišťovala tradiční setkání seniorů, které se opět těšilo velkému zájmu a vysoké účasti z řad našich seniorů, které překvapily děti ze Základní školy ve Vyšším Brodě svou muzikálovou verzí pohádky O červené Karkulce.

V oblasti investic se v minulém roce 2012 podařila získat dotaci od krajského úřadu z programu pro rozvoj venkova ( PRV ) na zbudování zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad u hasičárny. Další dotaci přiznal obci Státní zemědělský intervenční fond na nákup techniky. Z této dotace byl zakoupen malotraktor, přívěs za traktor a sněhová radlice.

V letošním roce žádá obec krajský úřad o dotaci z PRV na výměnu střešní krytiny na budově Obecního úřadu. Dále rovněž krajský úřad budeme žádat o dotaci na zhotovení nového územního plánu obce a finanční příspěvek z fondu na opravu kulturních památek, která bude určena na opravu hřbitovní zdi a márnice.

Mimo uvedených aktivit obec ještě řešila zkvalitnění chlorování pitné vody nákupem nového a dokonalejšího přístroje. Dále bylo nutné nahradit již muziální typ křovinořezu nákupem moderního a úsporného křovinořezu. Byl ještě odvodňen a opraven prostor okolo vrtu č.1 pitné vody. A na podzim v měsíci říjnu byla realizována oprava povrchu asfaltové silnice z Ostrova na Větrnou.

Detailně si může pak každý prostudovat komplexní činnost obce v usneseních zastupitelstva za rok 2012, která jsou nedílnou součástí tohoto zpravodaje. Na závěr bychom chtěli všem občanům sdělit, že byla zbudovaná kancelář a zasedací místnost, které vznikly po rekonstrukci v přízemí bývalé tělocvičny. Doufáme, že toto nové důstojnější prostředí se bude všem občanům líbit a bude dobře sloužit. Zároveň bude reprezentovat obec na lepší úrovni než tomu bylo v minulosti, kdy návštěvníci bloudili po budově a hledali úřadovnu, starší občané se pak pracně lopotili po schodech, to vše je včetně bezbariérového přístupu nyní vyřešeno určitě ke spokojenosti nás všech.

 

Ing. Josef Fatura

starosta obce   

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 21 °C 9 °C
pondělí 17. 6. oblačno 25/11 °C
úterý 18. 6. oblačno 28/13 °C
středa 19. 6. oblačno 30/16 °C

Knihovna

Výpůjční doba:
Úterý 17,00 -18,00 hodin

Mail:
knihovnamalsin@tiscali.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

V červnu chtějí včely stavět.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na