Menu
Obec Malšín
ObecMalšín

Dění v obci II

Vážení spoluobčané,  

 

   v loňském roce, přesněji v březnu 2011, byl vydán 1. zpravodaj, v němž jsme se snažili Vám předložit přehled co nejpodrobnějších událostí, které se uskutečnily v naší krásné a malebné obci po volbách do Zastupitelstva obce v roce 2010. Navazujeme na tuto úspěšnou formu informovanosti obyvatelstva a přinášíme soubor událostí roku 2011.


    Hlavním cílem nového vedení obce bylo zajištění lepší a vstřícnější komunikace mezi obcí a občany, což se podařilo díky přijetí nové hospodářky, která dle ohlasů z řad občanů byla šťastnou volbou. Oceňujeme také její pracovní dovednosti a zodpovědný přístup ke všem úkolům, které jsou na ní kladeny ze strany vedení obce.


    Dalším důležitým úkolem, který si vedení stanovilo, byly úspory v hospodaření obce a zlepšení stavu hospodaření v obecních lesích, kterých vlastní obec 400 hektarů, což předpokládá okolo 1700 – 2000 m3 roční těžby dřeva. Ještě v prosinci 2010 bylo provedeno výběrové řízení na těžební a pěstební práce v lese. Z pěti uchazečů byla vybrána jako nejúspěšnější firma Agrowald s.r.o. A s touto pak byla uzavřena smlouva na 1 rok. Byl to první krok k ekonomickému zlepšení v prodeji dřeva, které bylo do té doby prodáváno tzv. na pařezu ( tzn. byly prodávány celé stojící porosty ), kde je nižší cena oproti prodeji dřeva vytěženého na skládce. Dřevo vytěžené Agrowaldem s.r.o. pak bylo následně prodáváno podle nejvyšší nabídkové ceny odběrateli. Tento nový způsob zvýšil příjmy za prodané dřevo o více než 100 Kč za 1m3. Do obecní pokladny tak přibylo o zhruba 200.000 Kč více než v předešlých letech při stejném objemu těžby. 
    V rámci úspor byl na obci zrušen odběr denního tisku, zrušeny byly také dva mobilní telefony, zrušena byla rovněž dodávka různých tiskovin. Ukončena byla spolupráce s firmou spravující internetové stránky obce, zrušeno bylo také zpracování statistických výkazů. A mnoho dalších výdajů, které nebyly pro obec nezbytně nutné.


    Hodnotíme-li uplynulý rok 2011 z hlediska posouzení práce nového vedení, můžeme konstatovat, že úkoly, které byly vytyčeny ve volebním programu pro 4leté volební období, byly z velké části splněny již v 1. roce.


    Prioritou bylo dokončit veškeré projektové práce potřebné pro výstavbu nových čistíren odpadních vod ( ČOV ) v Malšíně a Ostrově, které zahájilo ještě předchozí vedení, přestože povinnost budovat ČOV mají pouze obce nad 2.000 obyvatel. Obec dokončila veškeré přípravné práce až do stádia stavebního povolení. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že výstavba nebude zatím realizována vzhledem k tomu, že by obyvatelé obce byli zatíženi novou platbou za stočné v rozmezí 20-30 Kč za 1m3, dále by bylo nutné ke každému domu vykopat a položit novou kanalizaci, což by způsobilo i poškození asfaltových ploch a chodníků, včetně zahrad. Výstavba obou čistíren odpadních vod by obec stála minimálně 10 milionů korun, které je zbytečné investovat, když obec nemá povinnost výstavby. Budeme však připraveni výstavbu obou ČOV  kdykoliv spustit, bude-li nám to nařízeno.


    Dominantou obce a kulturní památkou kromě kostela Svaté Markéty je Kaplička – Thumberg. Pro její zviditelnění byly vykáceny stromy okolo, čímž se zároveň zlepšil i výhled z této věžové hory ( německy Thurmberg ). K zlepšení prostředí Kapličky také přispěla instalace dvou laviček s výhledem na jih a zastřešeného odpočívadla s odpadním košem na místě strážního hrádku. Na přání návštěvníků tohoto bývalého poutního místa byla také umístěna mřížová vrata namísto druhých dveří, která umožňují nahlédnutí do kostelíka a zároveň zlepšují větrání. V letních měsících pak obec zajišťovala pokos přístupové cesty a prostory okolo Kapličky co výrazně zlepšilo estetiku tohoto krásného historického místa.


    V péči o veřejnou zeleň v obci jsme dosáhli zlepšení v pokosu trávy díky pronájmu traktůrku John Deere. To nás vedlo k tomu, abychom požádali o dotaci a v případě kladného vyřízení zakoupili pro obec žací traktůrek. V rámci zlepšení péče o veřejnou zeleň byly provedeny úpravy parku, které spočívaly v odstranění kovových trubek, přestárlého živého plotu z pamelníku, odstranění nemocného stromu kaštanu, urovnání povrchu pozemků a také zastřešení kostelního zvonu v parku. Dále byly provedeny prořezávky zarostlých úseků okolo obecních cest a to Ostrov k Zadnímu Ostrovu, Větrná k Poláčkovi, Malšín – Světlá a prostor u márnice.


    Důležitá byla také úprava okolo cesty pod Turinským  v Ostrově, která zvýšila bezpečnost silničního provozu v tomto dříve nepřehledném místě.


    V září byla provedena oprava vrtu č. 2 pod Mačkem, který bylo třeba odvodnit tak, aby nedocházelo k znečištění pitné vody.
    Obec zřídila také nové internetové stránky www.malsin.cz, na nichž si každý může prohlédnout fotografie, usnesení Zastupitelstva obce, informace z historie a součastnou. Tyto stránky jsou doplňovány stále novými příspěvky.


    Největší akci pro obec z hlediska finanční zátěže byly opravy potřebné pro znovu otevření hospody v objektu Obecního úřadu. Bylo nutné oddělit a osadit měřidly vodu a elektřinu. Dále zbudovat kuchyňku včetně nových rozvodů vody, nového boileru a nových obkladů včetně oddělení skladů. K zlepšení vytápění byla instalována krbová kamna, byly zazděny jedny dveře a vystavěn nový barový pult. Nakonec byl objekt opatřen novými malbami. Tím byly splněny požadavky úřadů povolujících užívání objektu pro hostinskou činnost. V současné době se tady i díky nájemci vytvořilo příjemné prostředí pro návštěvníky. To si osobně vyzkoušeli všichni, kteří se účastnili 10. 12. 2011 setkání seniorů, kterého se zúčastnili téměř všichni pozvaní. Kromě tohoto setkání seniorů zorganizovala obec 4. 6. 2011 dětský den, akci pro děti spojené s opékáním buřtů a dárkem v podobě sladkostí pro každé dítě. Podobně se obec angažovala také při stavbě májky 30. 4. 2011, kam byli zváni všichni občané, kteří měli zajištěno občerstvení včetně opékání.


    Bohužel obec zažila i smutné chvíle, když vlivem dlouhé nemoci opustili náš svět občané p. Petr Lísal, p. František Gondek a p. Jan Rolník. Obec Malšín měla k 31. 12. 2010 126 obyvatel a 31. 12. 2011 135 obyvatel. To je způsobeno především tím, že někteří lidé bydlící v obci již dříve, až v roce 2011 provedli přihlášení k trvalému pobytu, ale také z řad chalupářů máme tři případy, kdy se rovněž přihlásili k trvalému pobytu na Malšíně. Bohužel v uplynulém roce 2011 nemáme přírůstek dětí v obci a v tomto směru jsou ještě velké rezervy u mladší generace.


    K trvalému rozvoji naší obce máme dobré podmínky, podařilo se nám i přes výdaje, které byly v roce 2011 větší než předešlá léta, vytvořit letos zisk 1,209 milionu korun oproti roku 2010, kdy byl zisk 1,117 milionu korun. A to je ta nejlepší zpráva, kterou můžeme svým občanům sdělit. Doufáme, že občané budou s vedením obce spokojeni a nám se bude dařit naplňování jejich požadavků na další zlepšování podmínek života na Malšíně i v dalších letech.

 

Ing. Josef Fatura – starosta obce

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 21 °C 9 °C
pondělí 17. 6. oblačno 25/11 °C
úterý 18. 6. oblačno 28/13 °C
středa 19. 6. oblačno 30/16 °C

Knihovna

Výpůjční doba:
Úterý 17,00 -18,00 hodin

Mail:
knihovnamalsin@tiscali.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Po svatém Vítu se dny krátí a krávy mléko tratí.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na